1 września 2009

Wojna XX wiekuWojna tym tylko jest miła,


co nigdy jej nie przeżyli.


Kto przeżył - temu już serce


drży z trwogi, gdy zbliża się znowu.


PINDAR (518-438)
fr. 110 za: Liryka starożytnej Grecji, wyd. 2
Przełożył Jerzy Danielewicz