31 marca 2012

To muszę napisać

POTRZEBNY JEST MI KTOŚ,
KTO MNIE PODTRZYMUJE,
UPEWNIA, ŻE JEST POKÓJ WIĘKSZY NIŻ BÓL,
ŻYCIE SILNIEJSZE NIŻ ŚMIERĆ,
MIŁOŚĆ SILNIEJSZA NIŻ LĘK. 


HENRI NOUWEN, ŻYCIE UMIŁOWANEGO